Tue. Aug 9th, 2022

Tag: หางานชลบุรี

งานที่มีการเปิดรับหลายตำแหน่งของชลบุรี

          ชลบุรีถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงภายในประเทศและยังถือเป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก เพราะมีพื้นที่ติดทะเลทำให้การขนส่งวัตถุดินหรือสินค้าต่างๆทำได้ง่าย และเส้นทางการขนส่งทางบกเองก็มีให้เลือกหลายเส้นทาง ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายๆโรงงานเลือกที่จะตั้งฐานการผลิตไว้ที่จังหวัดชลบุรี การหางานชลบุรีรวมไปถึงการเปิดรับสมัครงานจึงเกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการและงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่           โรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ในชลบุรี และมีโรงงานขนาดเล็กอยู่อีกเป็นจำนวนมาก การหางานชลบุรีหรือตำแหน่งงานชลบุรีที่พบเห็นได้บ่อยจึงหนีไม่พ้นการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะอาชีพเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต การดูแลเครื่องจักร และการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ถือเป็นตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการสูง และงานด้านการตรวจสอบ ดูแลสารเคมีหรืองานวิศวกรด้านอื่นๆก็เป็นที่ต้องการไม่แพ้กัน คนที่หางานชลบุรีและมีทักษะในงานเหล่านี้จึงได้เปรียบในการหางานมากกว่าตำแหน่งอื่นๆ อีกสายงานที่เป็นที่ต้องการอย่างสายงานบริการเองก็เป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง เช่นงานขาย เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านต่างๆ เพราะเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและมีการติดต่อธุรกิจกับต่างชาติอยู่บ่อยๆ ผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาจึงจะได้เปรียบในการหางานชลบุรี เช่น เป็นที่สนใจจากกิจการและอาจได้รับเงินเดือนที่มากกว่า จังหวัดชลบุรีนั้นถือเป็นจังหวัดที่มีอัตราการโยกย้ายของแรงงานค่อนข้างสูง อัตราความต้องการแรงงานจึงสูงตามไปด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศจะกำลังประสบปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจทำให้อัตราการจ้างงานของจังหวัดชลบุรีลดลงจากปีก่อนๆ แต่ความต้องการในตำแหน่งงานเฉพาะทางของสายการผลิตแทบจะไม่ลดลงไปเลย ดังนั้นถึงแม้เศรษฐกิจในปัจจุบันจะไม่ดีและการท่องเที่ยวค่อนข้างซบเซาด้วยปัญหาหลายๆอย่าง…