Tue. Oct 4th, 2022

Tag: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ใช้กับอะไรได้บ้าง

การเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามีหลายอย่างที่ต้องศึกษา ไม่ว่าจะเป็นประเภทต่างๆ ของบุหรี่ไฟฟ้าที่เหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย หรือการใช้งานที่มีรายละเอียดมากกว่าเพียงการจุดไฟและสูบ ทั้งการเลือกคอยล์และน้ำยาต่างๆ ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งในรายละเอียดเหล่านี้ สิ่งหนึ่งที่ต้องศึกษากันคือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมใช้กัน นักสูบจึงควรศึกษาว่าน้ำยาชนิดนี้ใช้กับอะไรและใช้งานอย่างไร น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic คือน้ำยาที่ใช้สารนิโคตินแบบเกลือตามชื่อ ซึ่งสารนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic นั้นมีความเข้มข้นค่อนข้างสูง หากเทียบกันกับน้ำยา Freebase ซึ่งเป็นน้ำยาอีกชนิดหนึ่งของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อสารนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic มีค่าความเข้มข้นที่สูง จึงจะต้องใช้กับคอยล์ที่มีค่าโอห์มสูงอย่างคอยล์ 1.4 โอห์ม ซึ่งเกณท์ในการดูความสูงของค่าโอห์มให้ใช้คอยล์ 0.6 โอห์มเป็นมาตรฐาน หากสูงกว่า…