Tue. Aug 9th, 2022
น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic

การเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามีหลายอย่างที่ต้องศึกษา ไม่ว่าจะเป็นประเภทต่างๆ ของบุหรี่ไฟฟ้าที่เหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย หรือการใช้งานที่มีรายละเอียดมากกว่าเพียงการจุดไฟและสูบ ทั้งการเลือกคอยล์และน้ำยาต่างๆ ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งในรายละเอียดเหล่านี้ สิ่งหนึ่งที่ต้องศึกษากันคือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมใช้กัน นักสูบจึงควรศึกษาว่าน้ำยาชนิดนี้ใช้กับอะไรและใช้งานอย่างไร

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic คือน้ำยาที่ใช้สารนิโคตินแบบเกลือตามชื่อ ซึ่งสารนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic นั้นมีความเข้มข้นค่อนข้างสูง หากเทียบกันกับน้ำยา Freebase ซึ่งเป็นน้ำยาอีกชนิดหนึ่งของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อสารนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic มีค่าความเข้มข้นที่สูง จึงจะต้องใช้กับคอยล์ที่มีค่าโอห์มสูงอย่างคอยล์ 1.4 โอห์ม ซึ่งเกณท์ในการดูความสูงของค่าโอห์มให้ใช้คอยล์ 0.6 โอห์มเป็นมาตรฐาน หากสูงกว่า 0.6 โอห์มถือว่าเป็นคอยล์ที่มีค่าโอห์มสูงนั่นเอง นอกจากนี้ การเลือกระดับไฟที่เหมาะสมต่อการใช้งานน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic คือระดับไฟต่ำ เพื่อให้ใช้งานกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ได้โดยไม่เกิดอันตราย 

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ การใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic จึงแนะนำให้ใช้สูบกับบุหรี่ไฟฟ้าที่มีคอยล์ค่าโอห์มสูง เช่นบุหรี่ไฟฟ้าแบบ smok ซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามีค่าคุณสมบัติกลางๆ ระหว่างบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปและบุหรี่ไฟฟ้าแบบ pod system โดยคุณสมบัติเด่นคือมีคอยล์ให้ 2 อันทั้งค่าโอห์มต่ำ หรือ 0.6 โอห์ม และค่าโอห์มสูง คือ 1.4 โอห์ม จึงสามารถใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic กับคอยล์ 1.4 โอห์มได้ หรือบุหรี่ไฟฟ้าอีกประเภทที่แนะนำคือบุหรี่ไฟฟ้าแบบ pod system ที่มีค่าโอห์มค่อนข้างสูง หรือให้เลือกใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ที่มีค่านิค หรือค่านิโคตินค่อนข้างต่ำได้ ก็สามารถใช้งานกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบ pod system ได้เช่นกัน

จึงอาจกล่าวได้ว่า การใช้งานบุหรี่ไฟฟ้ากับน้ำยาแบบ Saltnic ให้เน้นตรวจสอบและศึกษาที่ค่าโอห์มของคอยล์ ให้สามารถรองรับความเข้มข้นของค่านิคในน้ำยาแบบ Saltnic ได้โดยไม่เกิดอันตราย โดยแนะนำที่คอยล์ค่าโอห์มค่อนข้างสูงจะปลอดภัยและใช้สูบบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างมีคุณภาพ ข้อควรระวังคือไม่ควรฝืนใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic กับบุหรี่ไฟฟ้าที่มีค่าโอห์มต่ำหรือใช้ระดับไฟสูงเพราะอาจเกิดอันตรายและลดคุณภาพของการสูบได้